(1)
Marzec-Holka, K. Podręcznik Na Miarę czasów: (rec.: A. Radziewicz-Winnicki, Pedagogika społeczna, Warszawa 2008). kis 2009, 53, 210-213.