Baranowski, Mariusz. 2016. „Kryzys społeczeństwa Kapitalistycznego a (nowa) Kwestia Miejska”. Kultura I Społeczeństwo 60 (2):19-33. https://doi.org/10.35757/KiS.2016.60.2.2.