Marzec-Holka, Krystyna. 2009. „Podręcznik Na Miarę czasów: (rec.: A. Radziewicz-Winnicki, Pedagogika społeczna, Warszawa 2008)”. Kultura I Społeczeństwo 53 (1):210-13. https://czasopisma.isppan.waw.pl/kis/article/view/1595.