Baranowski, M. (2016) „Kryzys społeczeństwa kapitalistycznego a (nowa) kwestia miejska”, Kultura i Społeczeństwo, 60(2), s. 19–33. doi: 10.35757/KiS.2016.60.2.2.