Biernacka, Maja. „Teorii systemów Luhmanna ciąg Dalszy: Niklas Luhmann, Pisma O Sztuce I Literaturze, Warszawa 2016)”. Kultura I Społeczeństwo, t. 61, nr 1, styczeń 2017, s. 267-71, https://czasopisma.isppan.waw.pl/kis/article/view/1176.