Afeltowicz, Łukasz, i Krzysztof Pietrowicz. „Czy Socjologowie Są W Stanie Budować Maszyny społeczne? Rekonceptualizacja różnicy między Przyrodoznawstwem a Naukami społecznymi”. Kultura I Społeczeństwo, t. 53, nr 1, marzec 2009, s. 17-44, doi:10.35757/KiS.2009.53.1.2.