Marzec-Holka, Krystyna. „Podręcznik Na Miarę czasów: (rec.: A. Radziewicz-Winnicki, Pedagogika społeczna, Warszawa 2008)”. Kultura I Społeczeństwo, t. 53, nr 1, marzec 2009, s. 210-3, https://czasopisma.isppan.waw.pl/kis/article/view/1595.