[1]
Biernacka, M. 2021. Piotr Kobza, Emancypacja Europy. Stosunki Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2020. Sprawy Międzynarodowe. 73, 4 (cze. 2021), 323–317. DOI:https://doi.org/10.35757/SM.2020.73.4.11.