(1)
Malicki, J.; Borowik, B. Początki „Obozu” I Studium Europy Wschodniej UW: Jan Malicki, Dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, W Rozmowie Z Bogdanem Borowikiem. sm 2018, 71, 321-336.