(1)
Biersztańska, K. Dalia Grybauskaitė. „Baltic Iron Lady”, która zmieniła Narrację o „państwie małym” w polityce Zagranicznej Republiki Litewskiej. sm 2022, 75, 107-131.