(1)
Reichardt, I.; Kowal, P. Wstęp. sm 2022, 75, 5-7.