(1)
Wotlińska, A. La Donna fascista – Narodowa służebnica, żona i matka. sm 2022, 75, 177-197.