Szeptycki, Andrzej. 2021. „Stan Badań Nad współczesnymi Stosunkami Polsko-Rosyjskimi”. Sprawy Międzynarodowe 73 (4):187-222. https://doi.org/10.35757/SM.2020.73.4.07.