Biernacka, Maja. 2021. „Piotr Kobza, Emancypacja Europy. Stosunki Unii Europejskiej I Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Naukowe «Scholar», Warszawa 2020”. Sprawy Międzynarodowe 73 (4):323-17. https://doi.org/10.35757/SM.2020.73.4.11.