Malicki, Jan, i Bogdan Borowik. 2018. „Początki «Obozu» I Studium Europy Wschodniej UW: Jan Malicki, Dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, W Rozmowie Z Bogdanem Borowikiem”. Sprawy Międzynarodowe 71 (1):321-36. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.1.22.