Szeptycki, A. (2021) „Stan badań nad współczesnymi stosunkami polsko-rosyjskimi”, Sprawy Międzynarodowe, 73(4), s. 187–222. doi: 10.35757/SM.2020.73.4.07.