Malicki, J. i Borowik, B. (2018) „Początki «Obozu» i Studium Europy Wschodniej UW: Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, w rozmowie z Bogdanem Borowikiem”, Sprawy Międzynarodowe, 71(1), s. 321–336. doi: 10.35757/SM.2018.71.1.22.