Reichardt, I. i Kowal, P. (2022) „Wstęp”, Sprawy Międzynarodowe, 75(1), s. 5–7. doi: 10.35757/SM.2022.75.1.09.