[1]
J. Malicki i B. Borowik, „Początki «Obozu» i Studium Europy Wschodniej UW: Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, w rozmowie z Bogdanem Borowikiem”, sm, t. 71, nr 1, s. 321–336, mar. 2018.