[1]
K. Biersztańska, „Dalia Grybauskaitė. „Baltic Iron Lady”, która zmieniła narrację o «państwie małym» w polityce zagranicznej Republiki Litewskiej”, sm, t. 75, nr 1, s. 107–131, grudz. 2022.