Malicki, Jan, i Bogdan Borowik. „Początki «Obozu» I Studium Europy Wschodniej UW: Jan Malicki, Dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, W Rozmowie Z Bogdanem Borowikiem”. Sprawy Międzynarodowe, t. 71, nr 1, marzec 2018, s. 321-36, doi:10.35757/SM.2018.71.1.22.