Biersztańska, Katarzyna. „Dalia Grybauskaitė. „Baltic Iron Lady”, która zmieniła Narrację o «państwie małym» w polityce Zagranicznej Republiki Litewskiej”. Sprawy Międzynarodowe, t. 75, nr 1, grudzień 2022, s. 107-31, doi:10.35757/SM.2022.75.1.01.