Wotlińska, Anna. „La Donna fascista – Narodowa służebnica, żona i matka”. Sprawy Międzynarodowe, t. 75, nr 1, grudzień 2022, s. 177-9, doi:10.35757/SM.2022.75.1.04.