Malicki, Jan, i Bogdan Borowik. „Początki «Obozu» I Studium Europy Wschodniej UW: Jan Malicki, Dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, W Rozmowie Z Bogdanem Borowikiem”. Sprawy Międzynarodowe 71, no. 1 (marzec 30, 2018): 321–336. Udostępniono lipiec 21, 2024. https://czasopisma.isppan.waw.pl/sm/article/view/163.