[1]
Siewierska-Chmaj, A. i in. 2022. Dlaczego digitalizacja może stać się przyczyną anarchizacji: Mikro-tożsamości w sieci internetowej jako czynnik stymulujący proces anarchizacji państwa. Studia Polityczne. 50, 2 (paź. 2022), 37–65. DOI:https://doi.org/10.35757/STP.2022.50.2.02.