(1)
Siewierska-Chmaj, A.; Kłodkowski, P.; Kossowska, M. Dlaczego Digitalizacja może Stać Się Przyczyną Anarchizacji: Mikro-tożsamości W Sieci Internetowej Jako Czynnik stymulujący Proces Anarchizacji państwa. sp 2022, 50, 37-65.