Siewierska-Chmaj, A., Kłodkowski, P., & Kossowska, M. (2022). Dlaczego digitalizacja może stać się przyczyną anarchizacji: Mikro-tożsamości w sieci internetowej jako czynnik stymulujący proces anarchizacji państwa. Studia Polityczne, 50(2), 37–65. https://doi.org/10.35757/STP.2022.50.2.02