Siewierska-Chmaj, Anna, Piotr Kłodkowski, i Małgorzata Kossowska. 2022. „Dlaczego Digitalizacja może Stać Się Przyczyną Anarchizacji: Mikro-tożsamości W Sieci Internetowej Jako Czynnik stymulujący Proces Anarchizacji państwa”. Studia Polityczne 50 (2):37-65. https://doi.org/10.35757/STP.2022.50.2.02.