Siewierska-Chmaj, A., Kłodkowski, P. i Kossowska, M. (2022) „Dlaczego digitalizacja może stać się przyczyną anarchizacji: Mikro-tożsamości w sieci internetowej jako czynnik stymulujący proces anarchizacji państwa”, Studia Polityczne, 50(2), s. 37–65. doi: 10.35757/STP.2022.50.2.02.