Siewierska-Chmaj, Anna, i in. „Dlaczego Digitalizacja może Stać Się Przyczyną Anarchizacji: Mikro-tożsamości W Sieci Internetowej Jako Czynnik stymulujący Proces Anarchizacji państwa”. Studia Polityczne, t. 50, nr 2, październik 2022, s. 37-65, doi:10.35757/STP.2022.50.2.02.