Siewierska-Chmaj, Anna, Piotr Kłodkowski, i Małgorzata Kossowska. „Dlaczego Digitalizacja może Stać Się Przyczyną Anarchizacji: Mikro-tożsamości W Sieci Internetowej Jako Czynnik stymulujący Proces Anarchizacji państwa”. Studia Polityczne 50, no. 2 (październik 28, 2022): 37–65. Udostępniono lipiec 20, 2024. https://czasopisma.isppan.waw.pl/sp/article/view/1825.