Kobieta, ciało i technodystopia

Recenzja książki Silvii Federici Poza granicami skóry. Przemyśliwanie, przekształcanie i odzyskiwanie ciała we współczesnym kapitalizmie (2022)Słowa kluczowe

Federici; feminizm; ciało; technologia; kapitalizm

Butler J., Ciała, które znaczą, przeł. M. Rogowska-Stangret, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2015, nr 4, s. 13–45.

Boltanski L., Chiapello E., Le nouvel esprit du capitalisme, NRF essais., Gallimard, Paryż 1999.

Federici S., Poza granicami skóry. Przemyśliwanie, przekształcanie i odzyskiwanie ciała we współczesnym kapitalizmie, przeł. J. Bednarek, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2022.

Federici S., Caliban and the Witch, Autonomedia, New York 2014.

Federici S., Kapitał a płeć, „Praktyka Teoretyczna” 2017, t. 25, nr 3, s. 196–212, https://doi.org/10.14746/prt.2017.3.7.

Hardt M., Negri A., Rzeczpospolita: poza własność prywatną i dobro publiczne, przeł. P. Juskowiak, M. Ratajczak, A. Kowalczyk, K. Szadkowski, M. Szlinder, Korporacja Ha!art, Kraków 2012.

Illouz E., Uczucia w dobie kapitalizmu, przeł. Z. Simbierowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.

Krzeski J., Piekarska A., Autonomia oporu – Marks, Spinoza i akumulacja pierwotna, „Praktyka Teoretyczna” 2017, t. 25, nr 3, s. 85–112, https://doi.org/10.14746/prt.2017.3.3.

Kuźniarz B., Król liczb: szkice z metafizyki kapitalizmu, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2020.

Lewis S.A., Full Surrogacy Now: Feminism Against Family, Verso, 2021.

Marks K., Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 1, ks. 1, cz. 1, przeł. H. Lauer, Hachette Polska, Warszawa 2010.

Pospiszyl M., Rozkład: esej o związkach państwa i patogenów (1050–1378), Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.

Thinking the Political in the Wake of Spinoza: Power, Affect and Imagination in the Ethics, „Contemporary Political Theory” 2007, t. 6, nr 3, s. 349–369.

Preciado P.B., Testo ćpun: seks, narkotyki i polityka w epoce farmakopornografii, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2021.

Ratajczak M., Forma życia i dobro wspólne. Geneza i aktualność współczesnej włoskiej filozofii politycznej, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2020.

Williams C., Thinking the Political in the Wake of Spinoza: Power, Affect and Imagination in the Ethics, „Contemporary Political Theory” 2007, t. 6, nr 3, s. 349–369, https://doi.org/10.1057/palgrave.cpt.9300298.

Pobierz

Opublikowane : 2022-05-18


Januszkiewicz, A. (2022). Kobieta, ciało i technodystopia. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 29, 151-168. https://doi.org/10.35757/CIV.2021.29.07

Antonina Januszkiewicz  antonina.wiktoria.januszkiewicz@gmail.com
Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7656-6738

Studentka filozofii w ramach Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego.


Inne teksty tego samego autora