Tajność a przestrzeń publiczna


Abstrakt

The author describes the relationship between the open public sphere and privacy which, by entering the public sphere, creates a space for secrecy and lack of transparency within the official space. The author discusses the transition from the ancient division into the public area, characterised by overt, open and transparent actions, and the private area, which is hidden in the darkness of the house, to the modern obliteration of the boundary and the clear division between the two areas. The Habermasian diagnosis of modern mass society leads to the conclusion that a certain chimera of concepts, processes and phenomena have been created, both relating to their nature and the meanings they convey associated with secrecy and openness.


Słowa kluczowe

tajność; transparentność; publiczny; prywatny; polis; oikos; wspólnota; społeczność; władza; państwo; Immanuel Kant; Jürgen Habermas

Arendt H., Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2000, s. 37–38.

Arendt H., Między czasem minionym a przyszłym, tłum. M. Godyń, M. Madej, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2011, s. 78–82, 192.

Arystoteles, Polityka, w: idem, Dzieła wszystkie, tłum. L. Piotrowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, t. 6, Księga I, s. 27.

Foucault M., Wykład z 17 marca 1976, w: idem, Trzeba bronić społeczeństwa, tłum. M. Kowalska, Wydawnictwo KR, Warszawa 1998.

Habermas J., Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, tłum. W. Lipnik, M. Łukasiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 58.

Habermas J., Uwzględniając Innego. Studia do teorii politycznej, tłum. A. Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Hobbes T., Elementy filozofii, tłum. Cz. Znamierowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956, t. I, s. 196, III, Przedmowa do czytelnika.

Hobbes T., Lewiatan, tłum. Cz. Znamierowski, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2005, s. 264, II, XVIII, s. 418, II, XXX.

Kant I., Krytyka praktycznego rozumu, tłum. J. Gałecki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984, s. 242.

Kant I., Odpowiedź na pytanie: czym jest oświecenie?, w: idem, Rozprawy z filozofii historii, tłum. T. Kupiś, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2005, s. 45–48.

Siemek M.J., Wolność, rozum, intersubiektywność, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 16–19.

Pobierz

Opublikowane : 2017-06-30


Zakrzewska, K. (2017). Tajność a przestrzeń publiczna. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 20, 99-118. https://doi.org/10.35757/CIV.2017.20.05

Karolina Zakrzewska 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8205-682X

Absolwentka filologii polskiej oraz filozofii (Uniwersytet Warszawski), doktorantka na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor tematyczna półrocznika „Eryda”.Inne teksty tego samego autora