Dialog kultur naukowych. Teoretyczne koncepcje metody historycznej Brygidy Kürbis w kontekście niemieckojęzycznej refleksji nad uprawianiem historii


Abstrakt

In this paper, I attempt to answer the question – how the ideas of German-speaking historians influenced Brygida Kurbis’s concepts of the theory of history and historical methodology. I focus on the categories elaborated by her, that are fundamental to the researcher in the field of historical method, such as source studies (fontology) as well as auxiliary sciences of history.


E. Bernheim, Lehrbuch der historischen Methode und der Geschichtsphilosophie. Mit Nachweis der wichtigsten Quellen und Hilfsmittel zum Studium der Geschichte, Leipzig 1908.
A. v. Brandt, Werkzeug des Historikers. Eine Einführung in die Historischen Hilfswissenschaften, Stuttgart 1958.
J. G. Droysen, Historik. Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte, München 1937.
H. Hirsch, Methoden und Probleme der Urkundenforschung, MIÖG, Bd. 53 (1939), s. 1-20.
K. Jacob, Quellenkunde der deutschen Geschichte im Mittelalter, Berlin 1943.
B. Kürbis, Metody źródłoznawcze wczoraj i dziś, Pamiętnik XII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. 17-20 września 1979 roku. Cz. I, Katowice 1979, s. 91-100.
B. Kürbis, Metody źródłoznawcze wczoraj i dziś, Studia Źródłoznawcze, t. 24 (1979), s. 93-96
B. Kürbis, Metody źródłoznawcze wczoraj i dziś, w: Na progach historii. Prace wybrane, Poznań 1994, s. 259-276.
B. Kürbis, Nowsze badania niemieckie z dziedziny tzw. nauk pomocniczych historii. Kryzys metody, Kwartalnik historyczny, R. 61 (1954), s. 386-391.
B. Kürbis, Methodik, Methodologie, Quellenkritik und Quellenkunde, w: E. Engelberg, W. Küttler (red), Probleme der Geschichtswissenschaftlichen Erkenntnis, Köln 1977, s. 151-154.
G. Labuda, Próba nowej systematyki i nowej interpretacji źródeł historycznych z Posłowiem, Poznań 2010.
H. L. Mikoletzky, Quellenkunde des Mittelalters, MIÖG, Bd. 58 (1950), s. 209-227.
Semiotyka kultury, wybór i oprac. E. Janus, M. R. Mayenowa, Warszawa 1975.
H. Plechl, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Nr. 9 (1952), s. 544.
E. Skibiński, Projekt źródłoznawstwa według Brygidy Kürbis, Historia Slavorum Occidentis t. 1, z. 2 (2012), s. 11-21.
J. Topolski, Historyk i źródła: próba dynamicznej charakterystyki źródeł historycznych, w: tegoż, Marksizm i historia, Warszawa 1977, s. 42–75.
R. Witkowski, Brygida Kürbis (1921-2001), w: Brygida Kürbis, Cztery eseje o źródłoznawstwie. Wstęp i dobór tekstów Rafał Witkowski, Poznań 2007, s. 9-35.
Pobierz

Opublikowane : 2021-09-14


Kuligowska, A. (2021). Dialog kultur naukowych. Teoretyczne koncepcje metody historycznej Brygidy Kürbis w kontekście niemieckojęzycznej refleksji nad uprawianiem historii. Rocznik Polsko-Niemiecki, (29), 45-60. https://doi.org/10.35757/RPN.2021.29.03

Aleksandra Kuligowska  a.kuligowska6@uw.edu.pl
Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9077-3207