Trójmorze 2020

2020-03-17

Redakcja „Spraw Międzynarodowych” zaprasza do składania tekstów do numeru 2020, t. 73, nr 2 poświęconego Inicjatywie Trójmorza
Termin: do 15 czerwca 2020 roku.

Teksty prosimy przesyłać na adres mailowy: sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl
lub za pomocą panelu redakcyjnego na stronie czasopisma http://sprawymiedzynarodowe.waw.pl

Zapraszamy do współpracy!
call.jpg