Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Autonomiczną Republiką Adżarii

oraz inne dokumenty dotyczące współpracy między oboma regionami


Przywara, K. (2021). Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Autonomiczną Republiką Adżarii. Sprawy Międzynarodowe, 74(4), 331-345. https://doi.org/10.35757/SM.2021.74.4.15

Karol Przywara  karol.przywara87@gmail.com
Fundacja Kaukaska  Polska
Inne teksty tego samego autora