Funkcjonowanie dziennikarstwa rozwiązań w środowisku cyfrowym. Casus grupy Outriders


Abstrakt

The aim of this article is to discuss the main features of the new media paradigm known as solutions journalism. The author used the content analysis method in order to analyse journalistic texts, written in keeping with the guidelines of solution journalism, published in 2020 on the Outriders website. Research has shown that the digital media environment has room for the creation of original, audience-engaging projects of exceptional visual appeal and simultaneously in line with the paradigm of quality journalism.


Słowa kluczowe

dziennikarstwo rozwiązań; Outriders; reportaż; jakościowe dziennikarstwo; intermedialność

Aitamurto Tanja, Varma Anita, 2018, The Constructive Role of Journalism Contentious Metadiscourse on Constructive Journalism and Solutions Journalism, „Journalism Practice”, t. 12(6), s. 695–713.

Bailey Olga, Cammaerts Bart, Carpentier Nico, 2012, Media alternatywne, tłum. Anna Gąsior-Niemiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Bartodziej Mariusz, 2019, Gra zmysłów. Multimodalność w polskim reportażu na przykładzie „Outriders”, „Dziennikarstwo i Media”, nr 12, s. 73–84.

Bansal Sarika, Martin Courtney, 2015, The Solution Journalism Toolkit (https://reedkath.files.wordpress.com/2017/04/new-sjn-toolkit-20162.pdf [dostęp: 22.04.2021]).

Benesch Susan, 1998, The Rise of Solution Journalism, „Columbia Journalism Review”, t. 36(6), s. 36–39.

Butzow Mark, Journamorphosis (http://journamorphosis.blogspot.com/ [dostęp: 06.05.2021]).

Entman Robert M. 1993, Framing: Towards Clarification of a Fractured Paradigm, „Journal of Communication”, t. 43(4), s. 51–58.

Goffman Erving, 2010, Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia, tłum. Stanisław Burdziej, Nomos, Kraków.

Franczak Karol, 2017, Analiza ramowania, w: Marek Czyżewski, Michał Otrocki, Tomasz Piekot, Jerzy Stachowiak (red.), Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa, s. 143–173.

Hodalska Magdalena, 2018, Nadciąga zagłada! Retoryka strachu w polskich mediach na przykładzie prasowych relacji z epidemii ptasiej i świńskiej grypy, „Kultura — Media — Teologia”, nr 32, s. 25–40.

Jakubas Anna, 2018, Reportaż wirtualny. Nowe dziennikarstwo internetowe, w: Maryla Hopfinger, Zygmunt Ziątek, Tomasz Żukowski (red.), Literatura bez fikcji. Między sztuką a codziennością. W stronę nowej syntezy, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa, s. 129–150.

Kapuściński Ryszard, 2008a, Autoportret reportera, Agora, Warszawa.

Kapuściński Ryszard, 2008b, Lapidaria IV–VI, Agora, Warszawa.

Kapuściński Ryszard, 2016, To nie jest zawód dla cyników, Agora–Dom Wydawniczy PWN, Warszawa.

Kępa-Figura Danuta, 2017, Pragmatyczne aspekty gatunku (na przykładzie informacji dziennikarskiej), w: Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak, t. 1: Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 97–106.

Kreft Jan, 2016, Koniec dziennikarstwa, jakie znamy. Agregacja w mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Lisowska-Magdziarz Małgorzata, 2019, Identyfikacja i analiza clickbaitów w informacyjnych tekstach dziennikarskich: rekonesans metodologiczny, w: Agnieszka Hess, Maria Nowina Konopka, Weronika Świerczyńska-Głownia (red.), Dynamika przemian w mediach, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków, s. 15–36.

Maćkiewicz Jolanta, 2020, Ramy interpretacyjne jako narzędzie badań medioznawczych, „Studia Medioznawcze”, nr 3, s. 615–627.

McIntyre Karen, 2019, Solution Journalism: The Effects of Including Solution Information in News Stories about Social Problems, „Journalism Practice”, t. 13, s. 16–34.

Pisarek Walery, 1967, Poznać prasę po nagłówkach! Nagłówek wypowiedzi prasowej w oświetleniu lingwistycznym, OBP, Kraków.

Powers Elia, Curry Alex, 2019, No Quick Fix: How Journalists Assess the Impact and Define the Boundaries of Solution Journalism, „Journalism Studies”, t. 20, s. 2237–2257.

Rusinek Michał, 2018, Jak czytać nagłówki komunikatów, „Gazeta Wyborcza” (https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,24093114,michal-rusinek-jak-czytac-naglowki-komunikatow.html [dostęp: 01.05.2021]).

Szpunar Magdalena, 2018, (Nie)potrzebna wrażliwość, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków.

Szpunar Magdalena, 2021, Od slow journalism do dziennikarstwa uważności, w: Edyta Żyrek-Horodyska (red.), Zapisując świat. W dziennikarsko-literackim pejzażu form, tematów, gatunków. Prace ofiarowane dr. hab. Andrzejowi Kaliszewskiemu Profesorowi UJ, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 287–301.

Tokarczuk Olga, 2020, Czuły narrator (https://www.rp.pl/Kultura/191209471-Czuly-narrator-Pelny-tekst-noblowskiego-wykladu-Olgi-Tokarczuk.html [dostęp: 01.05.2021]).

Wadowski Dariusz, 2021, Pamięć zbiorowa i dziennikarstwo newsowe, „Rocznik Nauk Społecznych”, nr 1, s. 167–181.

Wasilewski Krzysztof, 2018, Framing i analiza ramowa — stan badań we współczesnym medioznawstwie. Przegląd stanowisk badawczych, „Media — Kultura — Komunikacja Społeczna”, nr 1, s. 91–109.

Wojtak Maria, 2019, Teoretyczne obramowanie analiz gatunków prasowych (medialnych) — propozycja autorska, „Rocznik Medioznawczy PAU”, nr 1, s. 37–53.

Wojtkowska Martyna, 2020, „Na ucho” #6. Fusy i plusy (https://www.podkasty.info/katalog/podkast/3613-Podkast_non_fiction_quot_NA_UCHO_quot [dostęp: 06.05.2021]).

Wolny-Zmorzyński Kazimierz, Furman Wojciech (red.), 2010, Internetowe gatunki dziennikarskie, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Wujek Marta, 2017, Outriders: uprawiamy nieklikalne dziennikarstwo (https://marketingibiznes.pl/start-up-zone/outriders-uprawiamy-nieklikalne-dziennikarstwo/ [dostęp: 05.05.2021]).

Żyrek-Horodyska Edyta, 2019a, Intermedialny, transmedialny, multimedialny. Reportaż wobec cyfrowej mediamorfozy, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 251–267.

Żyrek-Horodyska Edyta, 2019b, Slow journalism, czyli dziennikarska szkoła uważności, „Społeczeństwo i Polityka”, nr 4, s. 25–41.

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-29


Żyrek-Horodyska, E. (2021). Funkcjonowanie dziennikarstwa rozwiązań w środowisku cyfrowym. Casus grupy Outriders. Kultura I Społeczeństwo, 65(4), 53-71. https://doi.org/10.35757/KiS.2021.65.4.3

Edyta Żyrek-Horodyska  edytazyrek@wp.pl
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7276-1736