Polityka europejska Polski w latach 2004–2017

Wnioski i rekomendacje dla Ukrainy


Abstrakt

This article attempts to translate the Polish experience related to membership in the European Union (EU) into the European policy of Ukraine. The aim of this article is to present Poland’s European policy from 2004 to 2017, particularly from the perspective of the assumptions adopted by individual governments and the mistakes made. The Polish experience of changes in European politics may be a valuable hint for the Ukrainian political elites, particularly in the context of drawing conclusions from mistakes. Recommendations for Ukraine in relation to their membership in the EU boil down to the issue of building an appropriate state strategy and the stability of institutions that take care of the entire process. Another element is the need to develop the so-called critical European studies to initiate a real discussion among Ukrainian political elites and Ukrainian society.


Balcer A., Buras P., Gromadzki G., Smolar E., W zwarciu. Polityka europejska rządu PiS, Fundacja im. S. Batorego, Warszawa 2017.

Bielecki J., Polska między Europą a USA, rozmowa z Günterem Verheugenem, „Rzeczpospolita”, 29 IV 2005.

Chojan A., Grupa Wyszehradzka w polityce zagranicznej Polski – między współpracą a rywalizacją, „Biuletyn Analiz i Opinii Zakładu Europeistyki ISP PAN” 2016, nr 4.

Fiszer J.M., Konsekwencje polityczne członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Fakty i mity, w: J.M. Fiszer (red.), Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-polityczne i wojskowe, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2009.

Fiszer J.M., Chojan A., Olszewski P. (red.), Place and Role of the Visegrád Group Countries in the European Union, Lazarski University, Warsaw 2019.

Gniazdowski M., Wojna B., „Grupa przyjaciół polityki spójności” a negocjacje Nowej Perspektywy Finansowej UE na lata 2007–2013, „Biuletyn PISM”, nr 82, Warszawa 2005.

Hykawy R. (red.), Polska w Unii Europejskiej. Doświadczenia pierwszego roku członkostwa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2005.

Karolewski I., Mehlhausen T., Między polityką kreowania a asertywnością. Polskie debaty o Europie na przykładzie europejskiego traktatu konstytucyjnego i wojny na Ukrainie, „Przegląd Politologiczny” 2017, nr 2, s. 55–78.

Konarzewska A., 3 lata Polski w Unii Europejskiej: Próba bilansu, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2007, nr 3–4.

Marcinkiewicz K., Kulisy władzy, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2007.

Meller S., Język polityki i racja stanu, „Rzeczpospolita”, 1–2 IV 2006.

Niedźwiedzki A., Budżet UE – polskie propozycje dla Europy, w: S. Konopacki (red.), Polska pięć lat w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2009.

Shynkaruk V., Інформаційна політика євроінтеграційного курсу України, „Вісник Прикарпатського університету. Політологія” 2015, nr 9.

Stepanenko N.O., Stepanenko V.O, Інтеграція України до Європейського Союзу: Переваги та недоліки , „Вісник економіки транспорту і промисловості” 2018, nr 61.

Szczerski K., Dynamika systemu europejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Szczerski K., Wyzwana polityki Polski w Unii Europejskiej, w: J. Czaputowicz (red.), Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Sąsiedzi, PISM, Warszawa 2008.

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-15


Chojan, A. (2021). Polityka europejska Polski w latach 2004–2017. Studia Polityczne, 49(3), 111-129. https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.3.06

Adrian Chojan  achojan@isppan.waw.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0132-1274
Inne teksty tego samego autora