Główna osoba do kontaktu

Magdalena Dołbakowska

Kontakt

Instytut Studiów Politycznych PAN
Redakcja "Studiów Politycznych"
ul. Polna 18/20
00-625 Warszawa
tel. 22 350 93 03
studiapolityczne@isppan.waw.pl

Wsparcie techniczne