Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zespół redakcyjny

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Dr hab. Agnieszka K. CIANCIARA, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie

Dr hab. Mikołaj CZEŚNIK, prof. ucz., Uniwersytet SWPS w Warszawie

Prof. dr hab. Józef M. FISZER, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie

Dr hab. Paweł KACZOROWSKI, prof. ucz., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Antoni Z. KAMIŃSKI, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie

Zastępca Redaktora Naczelnego, Prof. dr hab. Jan KOFMAN, profesor emeritus

Dr hab. Paweł KOWAL, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie

Prof. dr hab. Bogdan W. MACH, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie

Prof. dr hab. Ewa NALEWAJKO, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie

Redaktor Naczelny, Prof. dr hab. Wojciech ROSZKOWSKI, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie

Prof. dr hab. Zbigniew STAWROWSKI, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Henryk SZLAJFER, profesor emeritus

Sekretarz Redakcji, mgr Magdalena DOŁBAKOWSKA, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie

 

RADA REDAKCYJNA

Professor Dennis DELETANT, UCL School of Slavonic and East European Studies (USA)

Professor Jean-Michel DE WAELE,  Université libre de Bruxelles (Belgia)

Professor John E. JACKSON, University of Michigan at Ann Arbor (USA)

Dr Krzysztof JASIEWICZ,  Washington and Lee University (USA)

Professor Georges MINK, College of Europe (Francja)

Prof. dr hab. Eugeniusz MIRONOWICZ, Uniwersytet w Białymstoku

Jadwiga STANISZKIS,  profesor emeritus

Professor Dariusz TOLCZYK,  University of Virginia (USA)

Professor Vladimir TISMANEANU,  University of Maryland (USA)

 

REDAKTORZY TEMATYCZNI

Myśl polityczna – prof. Zbigniew STAWROWSKI
Stosunki międzynarodowe –  prof. Antoni Z. KAMIŃSKI, prof. Henryk SZLAJFER
Historia najnowsza – prof. Andrzej PACZKOWSKI
Instytucje polityczne – prof.  Ewa NALEWAJKO
Postawy polityczneProfessor Dariusz TOLCZYK (USA)
Systemy polityczne – prof. Bogdan W. MACH
Teoria polityki – prof. Paweł KACZOROWSKI
Integracja europejska – prof. Józef M. FISZER
SpołeczeństwoProfessor Krzysztof JASIEWICZ (USA)
Dokumenty i źródła – prof. Ryszard ŻELICHOWSKI