Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

„Studia Polityczne” to renomowany periodyk naukowy, w którym od 1992 roku, a więc już prawie trzydzieści lat, publikowane są artykuły dotyczące szeroko rozumianej nauki o polityce, recenzje ważnych pozycji książkowych oraz dyskusje redakcyjne. Pismo jest miejscem swobodnego dyskursu polskiego środowiska politologicznego. Jest otwarte na wszystkie środowiska zajmujące się w Polsce naukami o polityce i zamieszcza na swych łamach teksty autorów z różnych ośrodków badawczych, w tym także zagranicznych. Na łamach „Studiów Politycznych” debiutowało już wielu cenionych autorów.

Od 2014 „Studia Polityczne” są kwartalnikiem, wydawcą jest Instytut Studiów Politycznych PAN.
Merytoryczną i ideową pieczę nad „Studiami Politycznymi” sprawuje Zespół Redakcyjny, w którym zasiadają znani przedstawiciele nauki. Wszystkie artykuły są recenzowane przez specjalistów z danej dziedziny.

Wszystkie teksty publikowane w „Studiach Politycznych” są dostępne w wersji elektronicznej na zasadzie open access, co oznacza, że wszystkie treści są bezpłatnie dostępne dla użytkownika lub jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać lub umieszczać linki do pełnych tekstów artykułów lub wykorzystywać je w jakikolwiek innym zgodnym z prawem celu, bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora. Wszystkie artykuły w czasopiśmie są udostępniane na licencji niewyłącznej Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo nie pobiera opłat za zgłoszenie ani publikowanie tekstów. 

Autor publikujący w czasopiśmie udziela Instytutowi Studiów Politycznych PAN niewyłącznej licencji na korzystanie z utworu na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Licencja obejmuje również prawo do udzielania dalszych licencji na wskazanych polach eksploatacji, ale wszelkie prawa pozostają przy autorze.

Wysłanie artykułu do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, że artykuł nie był publikowany ani zgłaszany do publikacji w żadnym innym czasopiśmie oraz nie zostały naruszone prawa autorskie innych osób ani podmiotów.

Wszystkie nadsyłane prace są weryfikowane przez redakcję w programie Crossref Similarity Check (iThenticate) w celu zapobiegania publikacji plagiatów i autoplagiatów.

 

Od 2014 „Studia Polityczne” są kwartalnikiem, wydawcą jest Instytut Studiów Politycznych PAN.

Od roku 2019 wszystkie teksty publikowane w "Studiach Politycznych" są dostępne w wersji elektronicznej na zasadzie open access - znajdziesz je w zakładce Archiwum.

Za publikacje w „Studiach Politycznych” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje 100 punktów.

 

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem przyświecającym powstaniu „Studiów Politycznych”, nadal realizowanym, jest krytyczny i otwarty dyskurs, który nikogo nie wyklucza i nikogo nie preferuje, jeżeli dzieło jego myśli odpowiada standardom dobrej roboty naukowej. W ten sposób możemy, choćby skromnie, przyczynić się do rozwoju kultury politycznej polskiego społeczeństwa. „Zapraszamy na nasze łamy – pisał w 1992 roku ówczesny redaktor naczelny „Studiów Politycznych” Wojtek Lamentowicz – autorów wszystkich orientacji metodologicznych i ideowych, wszystkich generacji i środowisk naukowych. „Studia Polityczne” chcą być miejscem spotkania różnych tradycji i wielu dyscyplin naukowych, które interesują się politycznym aspektem ludzkiego życia. Chcemy być miejscem otwartym na wszystkie gałęzie wiedzy o człowieku i społeczeństwie, o ile mają coś ważnego do powiedzenia o tym, co jest związane z polityką. Spór poznawczy, bez którego trudny byłby postęp wiedzy, nie jest i nie powinien być sporem politycznym”.