Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzenci

 

Lista stałych recenzentów

 

Dr hab. Jerzy BARTKOWSKI,  prof. ucz., Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Maja BIERNACKA, prof. ucz., Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Mikołaj CZEŚNIK, prof. ucz., Uniwersytet SWPS w Warszawie

Dr Mykola DOROSHKO, Institute Of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraina)

Dr Joanna FELCZAK, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Andrzej FRISZKE, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie

Prof. dr hab. Tomasz G. GROSSE, Uniwersytet Warszawski

Dr Anna GWIAZDA,  King’s College London (Wielka Brytania)

Dr Krzysztof JASIEWICZ,  Washington and Lee University (USA)

Dr hab. Agnieszka KOLASA-NOWAK,  prof. ucz., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Robert KUPIECKI, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski

Dr Rafał KWIECIŃSKI, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Ly Ly LIM,  University of Technology Sydney (Australia)

Prof. dr hab. Radosław MARKOWSKI,  Uniwersytet Humanistycznych SWPS w Warszawie

Prof. dr hab. Grzegorz MAZUR, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Iwona MERKLEJN,  Aoyama Gakuin University (Japonia)

Dr hab. Stanisław MEYER, prof. ucz., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Agata S. NALBORCZYK,  prof. ucz., Uniwersytet Warszawski

Dr Nataliia NECHAIEVA-YURIICHUK, Yuriy Fed’kovych Chernivtsi National University (Ukraina)

Prof. dr hab. Andrzej PACZKOWSKI,  Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie

Dr Jan PAKULSKI,  profesor emeritus Uniwersytet Tasmański w Hobart (Australia)

Dr hab. Romuald PIEKARSKI, prof. ucz., Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Jacek RACIBORSKI, Uniwersytet Warszawski

Dr Martyna RUSINIAK-KARWAT, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie

Dr hab. Przemysław SADURA, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Barbara STĘPNIEWSKA-HOLZER, profesor emeritus

Dr hab. Grażyna STRNAD, prof. ucz., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Tomasz STRYJEK, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie

Dr Tomasz TARNOWSKI, independent researcher

Professor Dariusz TOLCZYK,  University of Virginia (USA)

Professor Joshua A. TUCKER,  New York University (USA)

Dr hab. Rafał ULATOWSKI,  prof. ucz., Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Andrzej WIERZBICKI,  Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Rafał WNUK,  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Justyna ZAJĄC, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Klaus A. ZIEMER,  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Recenzenci w 2022 roku

 

Dr Artur ADAMCZYK, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Marek BANKOWICZ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Monika BEDNARCZUK, prof. ucz., Uniwersytet w Białymstoku

Dr Witold BETKIEWICZ, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie

Dr hab. Stefan BIELAŃSKI, prof. ucz., Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dr hab. Beata BOCHORODYCZ, prof. ucz., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Marta BUCHOLC, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski

Dr Michał BUKOWSKI, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Robert CZULDA, Uniwersytet Łódzki

Dr Martin DAHL, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Janusz DANECKI, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Dariusz DOBRZAŃSKI, prof. ucz., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Piotr DOMERACKI, prof. ucz., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Łuksza DONAJ, prof. ucz., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Mykola DOROSHKO, Institute Of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraina)

PROF. DR HAB. ROMAN DROZD, Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Prof. dr hab. Marek Marcin DZIEKAN, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Andrzej FRISZKE, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie

Dr hab. Jerzy GRZYBOWSKI, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski

Dr Anna GWIAZDA,  King’s College London (Wielka Brytania)

Dr Marcin FATALSKI, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Radosław FIEDLER, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Nina GŁADZIUK, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie

Dr Katarzyna GOLIK, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie

Dr hab. Katarzyna GÓRAK-SOSNOWSKA, prof. ucz., Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Bogdan GÓRALCZYK, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. August GRABSKI, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Igor HAŁAGIDA, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Aleksandra HNATIUK, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Krzysztof JASIECKI, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Łukasz Ziemowit JUREŃCZYK, prof. ucz., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr Rafał KĘSEK, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Joanna KONIECZNA-SAŁAMATIN, , prof. ucz., Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Mirella KORZENIEWSKA-WISZNIEWSKA, prof. ucz., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Stanisław KOZIEJ, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

Dr Katarzyna KREMPLEWSKA, Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie

Dr Agnieszka LATOS, Uniwersytet SWPS w Warszawie

Prof. dr hab. Elżbieta LESIEWICZ, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Michał LIPA, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Marek MADEJ, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski

Dr Barbara MARKOWSKA, Collegium Civitas w Warszawie

Prof. dr hab. Grzegorz MAZUR, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ks. prof. dr hab. Piotr MAZURKIEWICZ, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Eugeniusz MIRONOWICZ, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Joanna PISULIŃSKA, prof. ucz., Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Grzegorz SKRUKWA, prof. ucz., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Zbigniew STAWROWSKI, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Barbara STĘPNIEWSKA-HOLZER, profesor emeritus

Dr Michał SIKORA, independent researcher

Dr hab. Piotr SIUDA, prof. ucz., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr Wojciech SOSNOWSKI, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Henryk SZLAJFER, profesor emeritus

Dr hab. Marcin SZYDZISZ, prof. ucz., Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Andrzej Miron TARCZYŃSKI, prof. ucz., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Przemysław WECHTA, prof. ucz., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Jacek WOJNICKI, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Tadeusz WOLSZA, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr Małgorzata WOSIŃSKA, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Justyna ZAJĄC, Uniwersytet Warszawski

Dr Mariusz ZAJĄCZKOWSKI, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie

Dr Anna ZBARASZEWSKA, Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Waldemar ZUBRZYCKI, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Dr hab. Krzysztof ŻARNA, prof. ucz., Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. Tomasz ŻYRO, Uniwersytet Warszawski

 

Recenzenci w 2021 roku

 

Dr hab. Leszek AUGUSTYN, prof. ucz., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Anna BIEGANOWSKA-SKÓRKA, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Daniel BOĆKOWSKI, prof. ucz., Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Andrzej BUKOWSKI, prof. ucz., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Mikołaj CZEŚNIK, prof. ucz., Uniwersytet SWPS w Warszawie

Dr Mykola DOROSHKO, Institute Of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraina)

Dr hab. Andrzej GNIAZDOWSKI, prof. ucz., Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie

Prof. dr hab. Tomasz G. GROSSE, Uniwersytet Warszawski

Dr Igor HURAK, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Ukraine)

Dr Krzysztof JASIEWICZ,  prof. ucz., Washington and Lee University (USA)

Dr hab. Paweł KACZOROWSKI, prof. ucz., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Paweł KOWAL, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie

Prof. dr hab. Stanisław KOZIEJ, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

Dr hab. Krzysztof KOZŁOWSKI, prof. ucz., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr hab. Robert KUPIECKI, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski

Dr Paweł LIBERA, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie

Dr Michał LIPA, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Artur ŁAWNICZAK, prof. ucz., Uniwersytet Wrocławski

Dr Damian K. MARKOWSKI, Instytut Pamięci Narodowej

Prof. dr hab. Wojciech MATERSKI, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie

Ks. prof. dr hab. Piotr MAZURKIEWICZ, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Stanisław MEYER,  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Zbigniew MIKOŁEJKO, Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie

Dr Nataliia NECHAIEVA-YURIICHUK, Yuriy Fed’kovych Chernivtsi National University (Ukraina)

Dr hab. Agnieszka NOGAL, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski

Dr Barbara POST, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Jakub POTULSKI, prof. ucz., Uniwersytet Gdański

Dr hab. Daniel PRZASTEK, Uniwersytet Warszawski

Dr Waldemar RAPIOR, independent researcher

Dr hab. Maciej RAS, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Witold RODKIEWICZ, Ośrodek Studiów Wschodnich w Warszawie

Dr Martyna RUSINIAK-KARWAT, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie

Prof. dr hab. Elżbieta STADTMÜLLER, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Barbara STĘPNIEWSKA- HOLZER, profesor emeritus

Dr hab. Grażyna STRNAD, prof. ucz., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Tomasz STRYJEK, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie

Professor Dariusz TOLCZYK,  University of Virginia (USA)

Dr hab. Krzysztof TRZCIŃSKI, prof. ucz., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Urszula ZBRZEŹNIAK, prof. ucz., Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie