Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Dla recenzentów

Autor zgłaszając tekst do publikacji, wyraża tym samym zgodę na poddanie artykułu procesowi recenzowania. Wszystkie teksty poddawane są wstępnej ocenie wewnętrznej o charakterze formalnym i merytorycznym przez Redakcję czasopisma. Manuskrypty opiniowane są przez kompetentnych i rzetelnych ekspertów, a recenzje są poufnie i anonimowe z zastosowaniem double-blind review. Recenzji dokonuje dwóch zewnętrznych ekspertów minimum ze stopniem doktora. Recenzenci nie mogą być zatrudnieni w tej samej placówce naukowej co autor manuskryptu i nie może istnieć konflikt interesów pomiędzy autorem a recenzentem. Autor otrzymuje recenzję do wglądu, tym samym jest informowany o wynikach recenzji i ma obowiązek uwzględnić zmiany zgodne z zaleceniami recenzentów. Korespondencja pomiędzy autorem a recenzentem prowadzona jest przez Redakcję czasopisma.

Formularz recenzji