Zespół redakcyjnyZespół redakcyjny:


Prof. dr hab. Piotr Madajczyk (redaktor naczelny) - ISP PAN

dr Paweł Popieliński (sekretarz redakcji) - ISP PAN

Prof. dr hab. Wanda Jarząbek - ISP PAN

Prof. dr. hab. Robert Traba - ISP PAN

dr Magdalena Lemańczyk - ISP PAN

dr Piotr Andrzejewski - ISP PAN

 

Rada redakcyjna:

Prof. dr hab. Dieter Bingen - DPI Darmstadt (Niemcy)

Prof. dr hab. Edmund Dmitrów - ISiK UwB

Prof. dr hab. Isabel Heinemann – Uni Münster (Niemcy)

Dr Andreas Kossert - SFVV Berlin (Niemcy)

Prof. dr hab. Andrzej Sakson - WNPiD UAM/IZ

Prof. dr hab. Stefan Troebst – Uni Leipzig (Niemcy)

Prof. dr hab. Klaus Ziemer - Uni Trier/IP UKSW (Niemcy)