Zespół redakcyjnyZespół redakcyjny:
Prof. dr hab. Piotr Madajczyk (redaktor naczelny) - ISP PAN
dr Paweł Popieliński - (sekretarz redakcji) - ISP PAN
dr hab. Wanda Jarząbek - ISP PAN
prof. dr. hab. Robert Traba - ISP PAN
dr Magdalena Lemańczyk - ISP PAN
mgr Piotr Andrzejewski - ISP PAN

Rada redakcyjna:
prof. dr hab. Dieter Bingen - DPI Darmstadt (Niemcy)
dr hab. Edmund Dmitrów - ISiK UwB
dr Andreas Kossert - SFVV Berlin Niemcy (Niemcy)
prof. dr hab. Andrzej Sakson - WNPiD UAM/IZ
prof. dr hab. Stefan Troebst - UniLeipzig Niemcy
prof. dr hab. Klaus Ziemer - Uni Trier/IP UKSW (Niemcy)