Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny:

Prof. dr hab. Piotr Madajczyk (redaktor naczelny) – ISP PAN

dr Paweł Popieliński (sekretarz redakcji) – ISP PAN

Prof. dr hab. Wanda Jarząbek – ISP PAN

Prof. dr hab. Robert Traba – ISP PAN

dr Magdalena Lemańczyk – ISP PAN

dr Piotr Andrzejewski – ISP PAN

 

Rada redakcyjna:

Prof. dr hab. Dieter Bingen – DPI Darmstadt (Niemcy)

Prof. dr hab. Edmund Dmitrów – ISiK UwB

Prof. dr hab. Isabel Heinemann – Uni Münster (Niemcy)

dr Andreas Kossert – SFVV Berlin (Niemcy)

Prof. dr hab. Andrzej Sakson – WNPiD UAM/IZ

Prof. dr hab. Stefan Troebst – Uni Leipzig (Niemcy)

Prof. dr hab. Klaus Ziemer – Uni Trier/IP UKSW (Niemcy)