Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzenci

Stali recenzenci zewnętrzni:

Prof. dr hab. Stanisław Jankowiak (UAM)

Prof. IZ. dr hab. Krzysztof Malinowski (IZ)

Prof. dr hab. Aleksandra Trzcielińska‐Polus (UO)

Prof. dr hab. Maria Szmeja (AGH)

Prof. dr hab. Jacek Tebinka (UG)

Prof. UO dr hab. Małgorzata Świder (UO)

Dr hab. Agnieszka Kisztelińska‐Węgrzyńska (UŁ)

Dr Jens Boysen (TU Chemnitz Niemcy)

Prof. UZ dr hab. Tytus Jaskułowski (UZ)

Dr Bernard Linek (IŚ)

 

Lista recenzentów w 2023 r.:

Leszek Belzyt, Prof. dr hab., IH UZ, ORCID: 0000-0002-1460-7327

Radosław Domke, Prof. UZ dr hab., IH UZ, ORCID: 0000-0001-7909-4369

Oliver P. Loew, Dyr. Prof. dr hab. DPI, TU Darmstadt, Leibnitz Niemcy, ORCID: 0000-0002-7178-993X

Łukasz Jasiński, dr, PISM, ORCID: 0000-0002-9641-2813

Dariusz G. Matelski, Prof. UAM dr hab., IH UAM, ORCID: 0000-0002-9440-5943

Michał Nowosielski, Prof. UW dr hab., OBM UW, ORCID: 0000-0001-7383-4872

Grzegorz Strauchold, Prof. dr hab. IH UWR, ORCID: 0000-0003-2000-8619

Arkadiusz Stempin, Prof. dr hab. (WSE Kraków, Uni Freiburg Niemcy), ORCID: 0000-0003-0185-0587

Aleksandra Trzcielińska-Polus, Prof. UO, dr hab., INPiA UO, ORCID: 0000-0003-2610-5639

Stanisław Żerko, Prof. dr hab. IH UAM, ORCID: 0000-0002-3778-4502

 

Lista recenzentów w 2022 r.:

Tomasz Kamusella, Prof. University of St Andrews (Szkocja), ORCID: 0000-0003-3484-8352

Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ dr hab., prof. INP UŚ, ORCID: 0000-0002-7149-6977

Adam Barabasz, prof. UAM dr hab., WNPiD UAM, ORCID: 0000-0003-1964-6752

Bogdan Koszel, prof. dr hab., WNPiD UAM, ORCID: 0000-0002-7118-3057

Sebastian Fikus, prof. UŚ dr hab., IDiKM, ORCID: 0000-0002-1155-2762

Ralf Meindl, dr., DHI Warschau, ORCID: 0000-0003-1418-9249

Krisztián Ungváry, prof. 1956-os Intézet Alapítvány, Węgry

 

Lista recenzentów w 2021 r.:

Prof. dr hab. Piotr Franaszek UJ

Dr Krzysztof Garczewski UKW

Prof. dr hab. Rafał Habielski UW

Dr Adam Jarosz SGH

Dr Agata Kałabunowska IZ

Dr Kornelia Kończal UML München Niemcy

Prof. Markus Krzoska Uni Giessen Niemcy

Dr Bernard Linek IŚ

Prof. UAN dr hab. Aleksandra Lis-Plesińska UAM

Prof. UŁ dr hab. Paulina Matera UŁ

Prof. SGH dr hab. Krzysztof Miszczak SGH

Dr Marcin Przychodniak PISM

Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk UAM

Prof. dr hab. Mariusz Wołos UP Kraków

 

Lista recenzentów w 2020 r.:

Prof. UMCS dr hab. Tomasz Browarek

Prof. dr hab. Henryk Chałupczak UMCS

Prof. dr hab. Bożena Chołuj UE Viadrina Niemcy

Prof. dr hab. Antoni Dudek UKSW / IPN

Dr hab. Marian G. Gerlich IK

Prof. UO dr hab. Norbert Honka

Prof. UZ dr hab. Tytus Jaskułowski

Prof. UŁ dr hab. Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz

Dr hab. Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska UŁ

Prof. dr hab. Bogdan Koszel UAM

Prof. UZ dr hab. Aleksandra Kruk

Prof. UW dr hab. Sławomir Łodziński

Prof. UW dr hab. Ewa Nasalska

Prof. UZ dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram

Dr. Burkhard Olschowsky BKGE Niemcy

Prof. MUP dr hab. Patryk Pleskot

Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz UWr

Prof. UZ dr hab. Robert Skobelski

Prof. dr hab. Katarzyna Stokłosa SDU Dania

Prof. UWr dr hab. Elżbieta Szyszlak

Prof. UP dr hab. Małgorzata Świder

Prof. UZ dr hab. Marceli Tureczek

Prof. dr hab. Krisztián Ungváry Węgry

Prof. dr hab. Radosław Zenderowski UKSW

Prof. dr hab. Klaus Ziemer Uni Trier Niemcy / UKSW

Prof. dr hab. Stanisław Żerko IZ

 

Lista recenzentów w 2019 r.:

Prof. dr hab. Andrzej Sakson (UAM)

Prof. dr hab. Andrzej Topij (UKW)

Prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król (ASP)

Prof. dr hab. Christhardt Henschel (DHI)

Prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk (UJK)

Prof. dr hab. Magdalena Saryusz Wolska

Prof. dr hab. Roma Sendyka (UJ)

Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz (WBZ)

Prof. dr hab. Sebastian Piątkowski (IPN Radom)

Prof. dr hab. Janusz Węc (UJ)

Prof. dr hab. Krzysztof Miszczak (SGH)

Prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (UG)

Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (IK)

Dr Magdalena Hułas (IH PAN)

Dr Robert Żurek (Fund. Krzyżowa)

Dr Sebastian Rosenbaum (IPN Katowice)