Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Dla recenzentów

Procedura Recenzowania:
Procedura recenzowania uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowane przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce i opisane w „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa, 2011 r.

Przewodnik dla recenzenta (kliknij link, aby przejść do Przewodnika).

Najważniejsze zasady recenzowania:
– Autor/autorzy zgłaszając tekst do publikacji, wyraża tym samym zgodę na poddanie manuskryptu procesowi recenzowania,
– Teksty poddawane są wstępnej ocenie wewnętrznej o charakterze formalnym i merytorycznym przez Redakcję czasopisma,
– Manuskrypty opiniowane są przez kompetentnych i rzetelnych ekspertów,
– Teksty recenzowane są poufnie i anonimowo z zastosowaniem „podwójnie ślepej recenzji”, tj. recenzenci nie wiedzą, kto jest autorem, autor nie wie, kto recenzuje jego wytwór,
– Recenzji dokonuje dwóch zewnętrznych (tj. niezatrudnionych w uczelni wydającej czasopismo) ekspertów,
– Recenzenci powinni być zatrudnieni w innej placówce niż autor manuskryptu i nie może istnieć konflikt interesów z autorem/autorami tekstu,
– Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat manuskryptu przed jego publikacją,
– Autor poprawia artykuł zgodnie z zaleceniami recenzenta,
– Recenzent – po poprawkach – ponownie opiniuje tekst,
– Korespondencja prowadzona jest przez Redakcję czasopisma.

 

 

Przewodnik dla recenzenta

Prośba o przygotowanie recenzji zostanie przesłana przez redaktora prowadzącego na adres e-mail recenzenta. Konta recenzentów zostały utworzone przez redakcję. Jeżeli nie ma Pani/Pana wśród recenzentów tego czasopisma a chce Pani/Pana pełnić taką funkcję, proszę wejść na stronę czasopisma i z menu wybrać Zarejestruj w formularzu rejestracji zaznaczając opcję Recenzent.

 

Zapytanie o wykonanie recenzji

Jeżeli na Pani/Pana adres e-mail zostanie przesłana od redakcji czasopisma Prośba o wykonanie recenzji artykułu należy kliknąć link załączony w treści wiadomości. Wyświetli się strona z informacjami dotyczącymi zgłoszenia.

W sekcji Zapytanie znajdzie Pani/Pan abstrakt oraz słowa kluczowe odnoszące się do tekstu oraz harmonogram recenzji. Zostanie tam podany zarówno ostateczny termin podjęcia decyzji o sporządzeniu recenzji oraz ostateczną datę, do której należy ją sporządzić oraz wysłać redakcji rekomendację.

Może Pani/Pan też przejrzeć szczegółowe informacje dotyczące zgłoszonego przez autora tekstu wybierając opcję Wyświetl wszystkie szczegóły zgłoszonego tekstu.

Musi Pani/Pan też zaakceptować Zgodę na gromadzenie i przewarzanie Twoich danych osobowych.

Następnie proszę podjąć decyzję czy zgadzasz się wykonać recenzję danego tekstu. Jeżeli jesteś gotów ją przygotować wybierz przycisk Zaakceptuj prośbę o wykonanie recenzji i przejdź do kroku drugiego. Jeżeli odmawia Pani/Pan zrecenzowania tekstu, wybrać należy przycisk Odrzuć prośbę o wykonanie recenzji. Powiadomienie dla redaktora prowadzącego zostanie wygenerowane automatycznie. Oczywiście może Pani/Pan wprowadzić ewentualne zmiany w treści powiadomienia. Swój wybór potwierdzić proszę zatwierdzić przyciskiem Wyślij.

 

Wytyczne

Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na sporządzenie recenzji otrzyma Pani/Pan dostęp do pełnego tekstu artykułu.

W dziale Wytyczne zostaniesz poproszony o zapoznanie się z wytycznymi wykonania recenzji. Następnie przejdź do następnego kroku (Recenzja).

 

Recenzja

W dziale Recenzja proszę pobrać plik z tekstem artykułu (kliknij nazwę pliku), a następnie zapisać go na swoim nośniku.

Proszę wprowadzić recenzję - wypełnić formularz recenzji wybierając opcję Formularz recenzji i po jego wypełnieniu kliknij przycisk Zapisz.

Może Pani/Pan także załączyć i przesłać dodatkowe pliki (tekst autora z naniesionymi przez Pani/Pana uwagami). W tym celu w sekcji Prześlij, załączyć proszę plik klikając przycisk Prześlij.

W trakcie pisania recenzji może Pani/Pan prowadzić korespondencję z Redaktorem prowadzącym. W tym celu, w sekcji Dyskusja w trakcie recenzji wybierz Dodaj dyskusję. Proszę zaznaczyć osobę, do której chce Pani/Pan wysłać wiadomość.

Po wykonaniu recenzji (załączeniu pliku, wypełnieniu formularza) w celu ukończenia recenzji, w sekcji Rekomendacje, należy wybrać z listy odpowiednią rekomendację i zatwierdzić recenzję przyciskiem Prześlij recenzję.

 

Uwaga! Po zatwierdzeniu rekomendacji dalsze zmiany w recenzji nie będą możliwe!

 

Po wybraniu przycisku Prześlij recenzję do redaktora zostanie wysłane powiadomienie o ukończonej recenzji dla redaktora prowadzącego.
Twoja recenzja została ukończona.

Formularz recenzji