Mniejszość niemiecka w III Rzeczypospolitej Polskiej (1989-2019)

Paweł Popieliński, Mniejszość niemiecka w III Rzeczypospolitej Polskiej (1989–2019) w procesie integracji ze społeczeństwem większościowym, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2020


Browarek, T. (2021). Mniejszość niemiecka w III Rzeczypospolitej Polskiej (1989-2019). Rocznik Polsko-Niemiecki, (29), 189-193. https://doi.org/10.35757/RPN.2021.29.14

Tomasz Browarek  tomasz.browarek@poczta.umcs.lublin.pl
Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS w Lublinie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9711-9790