Socjologiczna analiza pamięci mieszkańców polskiego Górnego Śląska o służbie mężczyzn w Wehrmachcie


Abstrakt

The article addresses the problem of collective memory and post-memory of the residents of Upper Silesia. Its important elements are the service of men in the Wehrmacht during World War II and the Volksliste. The article describes the problem of painful memory using the example of the Upper Silesian community memory.

The memories of the Upper Silesians devoted to the service of their ancestors in the Wehrmacht, as well as the fate of Upper Silesia are also analysed. The article is based on sociological qualitative research and existing data.


Bębnik G. (oprac.), Katowice we wrześniu’39, Instytut Pamięci Narodowej, Katowice 2006.

Błaszczak-Wacławik M., Miejsce i rola regionalnej kultury w procesach życia społecznego zbiorowości Górnego Śląska do roku 1945, w: M. Błaszczak-Wacławik, W. Błasiak, T. Nawrocki, Górny Śląsk. Szczególny przypadek kulturowy, Wydawnictwo Naukowe Jan Szumacher, Kielce 1990.

Boda-Krężel Z., Sprawa volkslisty na Górnym Śląsku. Koncepcje likwidacji problemu i ich realizacja, Instytut Śląski w Opolu, Opole 1978.

Drabina J., Górny Śląsk: przewodnik historyczny, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2002.

Gerlich G.M., Nowy regionalizm i meandrująca śląskość, „Śląsk”, lipiec 1998.

Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, przeł. M. Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Hirsch M., The Generation of Postmemory. Writing and Visual Culture after the Holocaust, Columbia University Press, New York 2012.

Kaczmarek R., Górny Śląsk podczas II wojny światowej: między utopią niemieckiej wspólnoty narodowej a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.

Kijonka J., Tożsamość współczesnych Górnoślązaków. Studium socjologiczne, Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski , Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice, 2016.

Kijonka J., Górnośląska rodzina i dom – przestrzenie pamięci i zapomnienia, „Pedagogika Społeczna” 2016, nr 1.

Kunce A., Śląskie okno. „Śląsk”, listopad 2000.

Le Goff J., Historia i pamięć, przeł. A. Gronowska, J. Stryjczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

Lysko A., To byli nasi ojcowie: legendy rodzinne z Górnego Śląska o poległych żołnierzach Wehrmachtu, Gminny Ośrodek Rozwoju w Bojszowach, Bojszowy 1999.

Madajczyk P., Tragedia Górnośląska w polskiej i niemieckiej narracji, w: G. Zielińska (red.), Tragedia Górnośląska 1945, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015.

Nawrocki T., W kręgu mitów, w: M.S. Szczepański (red.): Jaki region? Jaka Polska? Jaka Europa? Studia i szkice socjologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2001.

Nijakowski L.M., Polska polityka pamięci: esej socjologiczny, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Nowak-Jeziorański J., Perła w koronie, „Tygodnik Powszechny”, 14 czerwca 1998.

Piekarski M., Wyłączenie wrogich elementów ze społeczeństwa polskiego i rehabilitacja. Zarys wyjaśniający, s.n., Gdynia 1946.

Rosenbaum S., Wstęp, w: Smyczek J., Listy z Wehrmachtu, IPN Katowice, Katowice 2009.

Smith A.D., National Identity, Penguin Books, London–New York .

Smyczek J., Listy z Wehrmachtu, IPN Katowice, Katowice 2009.

Szacka B., Czas przeszły, pamięć, mit, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006

Wódz J. (red.), Górny Śląsk w oczach Górnoślązaków (na podstawie materiałów konkursu ogłoszonego przez Śląski Instytut Naukowy w Katowicach i redakcję „Dziennika Zachodniego” w Katowicach), Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1990.

Znaniecki F., Metoda socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-30


Kijonka, J. (2019). Socjologiczna analiza pamięci mieszkańców polskiego Górnego Śląska o służbie mężczyzn w Wehrmachcie. Rocznik Polsko-Niemiecki, (27), 73-88. https://doi.org/10.35757/RPN.2019.27.1.04

Justyna Kijonka 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7301-2876