Koordynator ds. współpracy polsko-niemieckiej – działalność Dietmara Woidkego


Abstrakt

The article concerns the function of the coordinator for Polish-German social and border cooperation. It analyses the activity of the third politician appointed to perform these tasks – Dietmar Woidke – a social democrat and a leading politician in Brandenburg. His activity is compared to those of Gesine Schwan and Cornelia Pieper.


Borkowski J., Koordynacja polskiej polityki integracji europejskiej, „Studia Europejskie” 1998, nr 2.

Cöllen B., Język polski w Niemczech. Polonia domaga się realizacji Traktatu, 2 września 2016, <https://www.dw.com/pl/język-polski-w-niemczech-polonia-domaga-się-realizacji-traktatu/a-19496590> (dostęp: 15 września 2017).

Franzke J., Brandenburg und Europa. Wie weiter?, w: J. Franzke, Europa in der Denkpause. Wege aus der Verfassungskrise, WeltTrends Verlag, Potsdam 2005.

Hładkiewicz W., Ilciów A., Problem pojednania polsko-niemieckiego w działalności społeczno‑politycznej premiera Brandenburgii Manfreda Stolpe, „Rocznik Lubuski” 2012, t. 38.

Janicka I., Niemieckie kraje związkowe. Struktura terytorialno‑administracyjna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

Kerski B., Szczepański A., Rozmowa „Dialogu” z premierem Brandenburgii Dietmarem Woidke, koordynatorem rządu federalnego ds. współpracy polsko-niemieckiej, „Dialog” 2015, nr 1.

Kruk A., Koordynator ds. Współpracy z Polską – o działaniach Gesine Schwan i Cornelii Pieper, w: A. Kruk (red.), Ministerstwa spraw zagranicznych wobec wyzwań XXI wieku, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź 2013.

Łoś R., Soft power we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.

Marczuk K.P., Współpraca transgraniczna Polski i RFN w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2016, nr 2.

Matzke M., RFN. Będzie szersza oferta nauczania polskiego, 3 czerwca 2017, <https://www.dw.com/pl/rfn-będzie-szersza-oferta-nauczania-polskiego/a-39096383> (dostęp: 15 września 2017).

Ociepka B., Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, s. 69.

Richter W., Deutscher OSZE-Vorsitz 2016. Strategische Herausforderungen, „SWP-Aktuell”. 7. Februar 2016.

Robbe P., Bundesbeauftragte und Beauftragte der Bundesregierung. Aktualisierung des Infobriefs „Bundesbeauftragte und Beauftragte der Bundesregierung” (WD 3 – 367/08). Stan z 6 grudnia 2010 roku.

Schöll-Mazurek K., Między polityką integracyjną a polityką polonijną. Sytuacja najnowszych polskich migrantów w Niemczech w wybranych obszarach po 2011 roku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016.

Tabaszewski R.K., System koordynacji polityk Unii Europejskiej. Studium polityczno‑prawne, „Zeszyty Naukowe FDM” 2012, nr 1.

Telus M., Język polski w Niemczech, <http://www.polska-niemcy-interakcje.pl/articles/show/50> (dostęp: 12 sierpnia 2019).

Trosiak C., Pogranicze polsko-niemieckie po drugiej wojnie światowej (lata 1944–1995), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999.

Wagińska-Marzec M., Forum Polsko-Niemieckie w 2014 roku, „Przegląd Zachodni” 2014, nr 4.

Włoch R., Funkcje polityki zagranicznej państwa, w: R. Zięba, Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-30


Kruk, A. (2019). Koordynator ds. współpracy polsko-niemieckiej – działalność Dietmara Woidkego. Rocznik Polsko-Niemiecki, (27), 147-167. https://doi.org/10.35757/RPN.2019.27.1.08

Aleksandra Kruk 
Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7545-941X